ZUS rozpoczyna wysyłkę PITów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 9 mln formularzy PITów za 2016 r., które trafią do wszystkich osób, które w 2016 r. choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysyłane przez ZUS deklaracje PIT zawierają formularze:

  • PIT-40A (roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i świadczenie to nadal pobierają),
  • PIT-11A (informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia),
  • PIT-8C (informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700,00 PLN miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700,00 PLN)

Wysyłka ma potrwać do końca lutego 2017, najpóźniej adresaci powinni otrzymać formularz podatkowy z ZUS na początku marca 2017.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do dnia 3 marca 2017 r. lub mające wątpliwości do otrzymanego formularza PIT, proszone są o kontakt z placówką ZUS, która wypłacała w 2016 r. świadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *