Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 30 399 umów o dofinansowanie na kwotę 119,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 83,9 mld zł, co stanowi 32 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 25,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 19,3 mld zł.

MRR/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *