Adam Niedziółka przedstawia postulaty przedsiębiorców

Za nami XIV posiedzenie Forum Cen Transferowych. Spotkanie zebrało ponad 200 reprezentantów administracji publicznej, przedsiębiorców i doradców podatkowych. Na spotkaniu obecny był Adam Niedziółka, prezes ADN Podatki. 

Prace Forum Cen Transferowych są okazją do dyskusji o najlepszych praktykach stosowanych w Europie i na świecie oraz o pożądanych przez rynek kierunkach rozwoju polskich regulacji. To miejsce do dialogu pomiędzy różnymi grupami, które są żywo zainteresowane tematem cen transferowych.

Pytania od przedsiębiorców

Adam Niedziółka, prezes ADN Podatki, reprezentował na spotkaniu Komitet ds. Podatków przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przekazał m.in.: pytania przedsiębiorców dotyczące podejścia do sporządzania analiz porównawczych Price setting approach vs. Outcome testing approach. Dodatkowo zasygnalizował kwestie dotyczącą przesłanek raportowania w kontekście identyfikacji umów przedwstępnych i przyrzeczonych. Istotnym tematem zgłaszanym przez przedsiębiorców są również dylematy związane z wyborem metody szacowania cen transferowych dla transakcji zakupowych. Pytania od przedsiębiorców były jednym z głównych tematów.

Katalog dobrych praktyk

Forum wspiera efektywną współpracę między Ministerstwem Finansów a rynkiem. Najlepszym tego przykładem jest opublikowany dokument Ministerstwa Finansów „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”.

Katalog dobrych praktyk dotyczy zjawisk i zagadnień nadzwyczajnych, wywołanych wystąpieniem w 2020 r. pandemii COVID-19. Odnosi się do problemów o unikalnym, dotychczas nieopisanym charakterze, adresując kluczowe wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób, w tak nadzwyczajnych okolicznościach, stosowana być powinna zasada ceny rynkowej. Wyznacza uniwersalne ramy rozwiązania potencjalnych problemów, niezależnie od branży czy też profilu funkcjonalnego uczestnika transakcji kontrolowanej.

Link do publikacji można znaleźć tutaj  


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *