Będą nowe wzory formularzy PIT. Przez Polski Ład

 

Resort finansów opublikował na swojej stronie projekty nowych wzorów formularzy: PIT-11, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR oraz PIT-R. Będą one miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie kwota wolna od PIT do 30 tys. zł oraz próg skali podatkowej z 85 528 zł do 120 tys. zł. Nie będzie już można natomiast odliczać od podatku składki zdrowotnej

Udostępnione formularze uwzględniają zmiany, które wejdą w życie od przyszłego roku wskutek Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw o PIT, CIT i innych ustaw (Dz.U. poz. 2105).

Kluczowe zmiany

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie kwota wolna od PIT do 30 tys. zł oraz próg skali podatkowej z 85 528 zł do 120 tys. zł. Nie będzie już można natomiast odliczać od podatku składki zdrowotnej.

Dla pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej, jeśli przychody takiej osoby wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (czyli – dla potrzeb obliczania zaliczki przez pracodawcę – od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie).

Pojawią się trzy nowe ulgi zero PIT. Obok obowiązującej już preferencji dla młodych (do 26. r.ż.) od przyszłego roku będą również podobne zwolnienia: dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, aktywnych zawodowo seniorów, którzy nie zrezygnują z pobierania emerytury lub renty rodzinnej, oraz dla osób powracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy PIT).

PIT-11

Najwięcej zmian pojawi się w związku z tym w PIT-11, czyli w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

W części E dojdą dwa wiersze, które umożliwią odrębne wykazanie należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych i odrębnie – z umów zlecenia, uzyskanych przez podatników, którzy mimo nabycia uprawnienia nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej. Będą one wypełniane, gdy płatnik pobierze od tych należności zaliczki na podatek.

Skreślone zostaną natomiast w tej części druku pozycje przeznaczone do wykazania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei w części G pojawią się wiersze przeznaczone do wykazania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, zwolnionych od PIT, jeśli płatnik uwzględniał zwolnienie w trakcie roku. Chodzi tu o wspomniane już nowe zwolnienia zero PIT (dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, aktywnych seniorów rezygnujących z pobierania emerytury lub renty rodzinnej oraz osób powracających z zagranicy).

Jednocześnie pojawi się pole umożliwiające wskazanie, z której z tych trzech ulg podatnik skorzystał.

Dodatkowo będzie też wiersz przeznaczony do wykazania składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatnika. Składki te nie będą odliczane od podatku, ale – jak przypomina MF – będą uwzględniane przez podatnika w zeznaniu podatkowym do obliczenia limitu dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

W druku PIT-11 inaczej ponumerowane zostały też poszczególne pozycje w formularzu PIT-11. W związku z tym należało zmienić odwołania do odpowiednich pozycji PIT-11 w formularzu PIT-R (w polach tego formularza nic się nie zmieniło).

PIT-2, PIT-2A i PIT-3

Zmiana przewidziana jest też w trzech wzorach oświadczeń składanych przez:

– pracowników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (PIT-2, PIT-2A),

– osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (PIT-3).

Zmiana polega na dostosowaniu tych formularzy do nowego brzmienia skali podatkowej.

PIT-8AR

Z kolei zmiana w rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) będzie konsekwencją nowego pkt 13 w art. 30a ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z nim płatnik będzie pobierał zryczałtowany 19-proc. podatek od dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, jeżeli Polska straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

W formularzu pojawi się więc nowy wiersz, który umożliwi wykazanie tego podatku.

Źródło: Interia.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *