Bilet będzie można uznać za fakturę bez względu na przejechaną odległość

28.04.2021


Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Obecnie za fakturę można uznać:

• dokument na przejazd autostradą płatną
dokument na przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do  świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Zgodnie z projektem nowelizacji planowane jest zniesienie minimalnego limitu kilometrów, od którego można uznać jednorazowy bilet wystawiony przez przewoźnika za fakturę.

W uzasadnieniu nowelizacji twórcy projektu wskazują, że zmiana proponowana jest z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych, co zupełnie nie dziwi.

W myśl obowiązujących przepisów, aby rozliczyć VAT z biletu wystawionego na odległość mniejszą niż 50 km, przedsiębiorca musi poprosić przewoźnika o wystawienie faktury – w praktyce musi poprosić o to kierowcę lub obsługę przewoźnika. Takie rozwiązanie generuje zbędne obowiązki zarówno po stronie przewoźnika jak i nabywcy biletu. Jednocześnie przepis ten nie daje żadnych korzyści w postaci chociażby ochrony Skarbu Państwa przed nadużyciami podatkowymi.

Zmiana ma stanowić spore uproszczenie. Jak wskazano w projekcie nowelizacji:

„Podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa”.

Proponowaną zmianę należy ocenić oczywiście za pozytywną, zgodną z tendencją upraszczania rozliczeń podatkowych. Ograniczenie kilometrowe nie znajduje żadnego uzasadnienia w obecnej rzeczywistości gospodarczej. Czym bowiem różni się pod względem podatkowym przejazd do kontrahenta oddalonego od nas 30 km od przejazdu do kontrahenta oddalonego 60 km?


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *