Dywidenda w formie prawa własności do nieruchomości a przychód w spółce

Zgodnie z przepisami nie można uznać, że przekazanie dywidendy w takiej formie spowoduje powstanie przychodu po stronie spółki. Wypłata dywidendy w takiej formie nie jest bowiem czynnością charakteryzującą się odpłatnością, czy też wzajemnością.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7.01.2014 r.  (ITPB3/423-468/12/14-S/PST)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *