GIIF debatował nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy pochodzących z korupcji

W spotkaniu  zorganizowanym w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele Komitetu MONEYVAL Rady Europy,  Grupy Euroazjatyckiej do Walki z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu (EAG), GRECO oraz jednostek analityki finansowej  i organów ścigania państw członkowskich MONEYVAL.
Rozważyć należy czy nad przedmiotowym problemem należy debatować czy przeciwdziałać mu w praktyce wszelkimi dostępnymi środkami? Może zamiast zapoznawania się z działaniami innych krajów dotyczącymi przeciwdziałania korupcji wprowadzić powinno się skuteczne narzędzie walki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *