Jakie zmiany w formie opodatkowania lekarzy przewiduje Polski Ład?

W związku z wejściem w życie reformy gospodarczej zwanej Polskim Ładem lekarze stracili możliwość dotychczasowej formy odliczania podatku od części odprowadzonej składki zdrowotnej. Zniknął również sposób na regulacje należności w formie karty podatkowej. Personel medyczny z niepokojem przygląda się temu, co zwiastuje rok 2022. Jakie zmiany w formie opodatkowania lekarzy są przewidywane? W jaki sposób się na nie przygotować?

Obecnie lekarz prowadzący własną działalność gospodarczą (praktykę) lub mający umowę cywilnoprawną z placówką ochrony zdrowia ma możliwość skorzystania z kilku różnych form opodatkowania. Pracownicy ochrony zdrowia mogą rozliczać się na zasadach ogólnych, poprzez podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz dzięki karcie podatkowej. Ta ostatnia możliwość zapewnia stałą wysokość podatku, która jest zależna od liczby godzin przepracowanych w miesiącu. Wielu medyków chętnie korzysta z właśnie takiego rozwiązania w przypadku regulacji swoich należności. O tym, czy lekarz ma prawo rozliczać się na zasadach ryczałtowych, bądź karty podatkowej wskazuje definicja wolnego zawodu zawarta w art. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z dnia 20 listopada 1998 r.). Zgodnie z nią przez wolny zawód rozumie się działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym, wykonywaną osobiście bez zatrudniania na podstawie żadnych umów.

Zmiany w formie opodatkowania lekarzy — karta podatkowa

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniło się rozumienie definicji wolnego zawodu. To, co niepokoi, to fakt, iż zniknęli z niej lekarze oraz inne profesje o podobnym charakterze, takie jak np. dentyści, fizjoterapeuci, położne, pielęgniarki lub psycholodzy. To oznacza również, że prawo do pozostania przy właśnie tej formie podatkowej zachowają jedynie ci, którzy rozliczali się za jej pomocą w dniu 31 grudnia 2021 r. — medycy, regulujący swoje należności np. liniowo, nie będą mogli przejść bezpośrednio na kartę, nawet mając niezbędną interpretację fiskusa. Natomiast osoby aktualnie korzystające z tej formy opodatkowania będą mogły zachować do niej prawo jedynie pod określonym warunkiem.

Koniec z podwójnymi etatami?

Wymogiem ma być rezygnacja ze świadczenia usług na rzecz osób prawnych oraz wszelkich jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej. To oznacza, że lekarze nie będą mogli już pracować na kontrakcie dla szpitala lub przychodni. Będą mogli przyjmować pacjentów jedynie w swoich prywatnych gabinetach. Zmiana ta budzi wiele kontrowersji wśród pracowników personelu medycznego. Zgodnie z wyjaśnieniami karta podatkowa jest skierowana do podatników prowadzących działalność niewielkich rozmiarów, a więc dalsze jej utrzymywanie w stosunku do profesji medycznych jest nieuzasadnione.

Zmiany podatkowe będą również dotyczyć składki zdrowotnej, która zostanie podniesiona i co najgorsze nie będzie możliwości odliczenia jej od podatku. To z kolei przełoży się na podwyżkę kosztów dla pracowników medycznych i tym samym zmniejszenie wynagrodzenia netto. Od 1 stycznia 2022 r. jej podstawa ma być ustalana za pomocą rzeczywistych osiąganych dochodów zamiast stałej opłaty ryczałtowej. Co więcej, zniesiona zostanie możliwość odliczenia części tej składki od podatku dochodowego od osób fizycznych, co może spowodować stratę miesięczną nawet do kilkuset złotych.

  • 60 proc. wynagrodzenia dla rocznego dochodu do 60 tys. zł (około 305 zł);
  • 100 proc. dla przychodów nieprzekraczających rocznie progu 300 tys. zł (około 509 zł);
  • 180 proc. powyżej 300 tys. zł (około 917 zł).

Jak zmienią się średnie wynagrodzenia dla medyków?

Zmiany w formie opodatkowania lekarzy odbiją się dosyć gwałtownie na średnich płacach. Szacuje się, że pracownik medyczny, który zarabia na umowie o pracę 10 tys. zł brutto (7140 zł netto), otrzyma na rękę około 203 zł mniej. Co po zmianach podatkowych stratę około 2432 zł. Przy wynagrodzeniu większym niż 10 tys. zł różnica w rocznym przychodzie będzie o wiele wyraźniejsza W przypadku umowy o pracę, wzrosła również wartość podatku progresywnego (95 100 zł przy uwzględnieniu 9 proc. składki NFZ wynoszącej 33 500 zł). To daje sumarycznie stratę rzędu 47 500 zł względem poprzedniego roku.

Co z podatkiem liniowym?

Podatek liniowy w 2022 wyniesie 66 700 zł, po dodaniu 4,9 proc. składki zdrowotnej, czyli w sumie 17 200 zł — suma wyniesie 83 900 zł. Zatem roczna różnica względem 2021 roku uzyska wartość 20 500 zł. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego kwota to 56 000 zł wraz ze składką NFZ przewidzianą dla ryczałtu 10 800 zł, czyli w sumie 66 800 zł. W tym przypadku różnica przypada wyjątkowo na korzyść 2022 r. i wyniesie 5782 zł. Zgodnie z powyższymi obliczeniami można stwierdzić, iż najbardziej opłacalną formą opodatkowana będzie działalność na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2022 r. obfituje w wiele zmian i reform gospodarczo-prawnych. W związku z tym lekarze znaleźli się w dość trudnej sytuacji i będą musieli odpowiednio przygotować się na nadchodzącą rewolucję. Wydaje się już teraz, iż dobrym rozwiązaniem będzie przejście na formę ryczałtu, jednak jest to rozwiązanie zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców. Najbardziej dotkliwymi zmianami są natomiast brak możliwości opodatkowania na karcie podatkowej i redukcja płac.

Źródło: Business Insider

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w Polskim Ładzie zapisz się na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *