Jeszcze jeden dzień na odzyskanie nadpłaty w podatku od nieruchomości!

Już jutro minie ostatni dzień na złożenie wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie podatku od nieruchomości, które wygenerował niesłuszną zapłatę w latach 2012 – 2017 podatku od nieruchomości od obiektów kontenerowych!

Przypomnijmy, iż w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt: SK 48/15) Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność art. 1a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 i 2141) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia w rzeczywistości kryteria budynku.

Przedmiotowy problem wygenerowała swoista nadinterpretacja pojęcia obiekt budowlany, która wskazuje, iż obiekt spełniający wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest uznawany za budowlę w oparciu o dodatkowe, co istotne – niewskazane w przepisach kryteria (m.in. takie jak np. jego przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku). Powyższe nieprawidłowe podejście skutkowało koniecznością zastosowania opodatkowania stawką 2 % od wartości początkowej zatem poważnym obciążeniem finansowym.

TK w przedmiotowym wyroku podkreślił z całą stanowczością, iż w świetle przepisów niedopuszczalna jest sytuacja w której, aby obiekt spełniający określone w ustawie o podatkach i opłatach przesłanki dla uznania go za budynek mógł (mimo spełnienia normatywnego tych przesłanek) zostać uznany na gruncie tej samej ustawy za budowlę z uwagi na funkcję, jaką spełnia. Literalne brzmienie regulacji art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje przesłanki ,,funkcja obiektu”, konsekwentnie zatem, każdy obiekt budowlany, który spełnia kryteria określone w tym przepisie, jest bezsprzecznie budynkiem.

Jak wynika z wyroku TK, ustawodawca zastrzegł w definicji pojęcia budowli, iż nie może być ona budynkiem, zatem nie można zgodzić się na stwierdzenie, iż pewne budynki można uznać za budowle. Dodatkowo, uzależnienie uwzględnienia obiektu budowlanego jakim jest budynek jako budowli o dodatkowe , nieprzewidziane przez przepisy kryteria dotyczące funkcji danego obiektu (przykładowo – jego przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwość wykorzystania) stanowi rozszerzającą wykładnię definicji budowli, powodując zarazem zwężającą wykładnię definicji budynku.

 

Autor: Mateusz Cedro, Senior Associate w Kancelarii Doradztwa Podatkowego ADN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *