Kampanię edukacyjna Bezpieczna transakcja

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową uruchamiają kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi.

Jednym z celów kampanii jest zabezpieczenie przedsiębiorcy przed udziałem w karuzeli podatkowej.
Priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników” – przypomina wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne w tym zakresie” – dodaje wiceminister.

Ministerstwo uzasadnia prowadzenie kampanii, wykorzystywaniem mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskania niezgodnych z prawem korzyści. Wskazuje na postulaty wzmocnienia ochrony warunków prowadzenia biznesu, szczególnie w obrocie VAT, kierowane do resortu finansów ze strony różnych organizacji branżowych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

Kampania Bezpieczna transakcja ma pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów wyłudzeń w VAT i podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat tego, jak skutecznie chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe. Akcja ma też zwrócić ich uwagę na korzyści wynikające z dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i stosowania MPP w transakcjach.

W ramach kampanii powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *