Kasy fiskalne on-line coraz bliżej!

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa o miarach, umożliwiającym wprowadzenie kas fiskalnych on-line, który przewiduje stopniowe wycofywanie dotychczasowych kas fiskalnych, z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Głównym dążeniem projektodawcy jest modernizacja systemu kas fiskalnych, celem przekazywania w sposób ciągły i zautomatyzowany danych do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową, który ma odbierać i gromadzić dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Dane przekazane automatycznie z kas rejestrujących będą stanowiły praktycznie elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji.

Ostatecznie przedsiębiorcy spotkają się z ulgą na nabycie ,,nowych” kas fiskalnych – projekt przewiduje refundację (w wysokości 90 % ceny zakupu netto ale nie więcej niż 700 PLN) tylko w przypadku nabycia nowego rodzaju kas.

Podkreślić należy, iż nawet po uchwaleniu nowych regulacji nadal dopuszczone będzie stosowanie dotychczasowych kas fiskalnych, z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, które będą stopniowo wycofywane z użytku.

W branżach ,,podejrzanych” o nieprawidłowości kasy online będą jednak obowiązkowe m.in. branże: sprzedaży paliw, naprawy pojazdów (od 1 stycznia 2019 r.), gastronomii, zakwaterowaniu (od 1 lipca 2019 r.) usług fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, prawniczych, budowlanych (od 1 stycznia 2020 r.).

Co istotne, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności, ewidencja sprzedaży może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania – aplikacji możliwej do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem.

Zgodnie z oczekiwaniami MF, w ciągu 10 lat od wprowadzenia zmian, do budżetu z tytułu uszczelnienia systemu powinno wpłynąć łącznie dodatkowe ponad 11 mld PLN (z tego w 2028 r. prawie 1,8 mld PLN), ale podkreślić należy, iż ponad 320 mln PLN pochłonie refundacja z tytułu nabycia nowego rodzaju kas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *