Kontrola firm audytorskich

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który ma zmienić zasady nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Co to oznacza? Planowo, nową instytucję, która ma sprawować nadzór nad działalnością firm audytorskich i biegłych rewidentów. Wątpliwości budzi zakres ,,nadzoru,” gdyż nowy twór ma zostać nie tylko w narzędzia nadzorcze, ale także dochodzeniowe i sankcyjne!

Pomysłodawcy podkreślają, iż wrażliwa istota usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz sam zakres zawodu biegłego rewidenta leży w szeroko pojętym interesie publicznym, zatem niezbędnym jest wprowadzenie zmian dążących do wzmocnienia nadzoru publicznego m.in. poprzez stworzenie systemu nadzoru niezależnego od samorządu zawodowego biegłych rewidentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *