Mały podatnik podatków dochodowych

Okres obowiązywania

Równowartość

1.200.000 euro

Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października

Tabela NBP

od 22.05.2009 r.

4.053.000 zł

3,3775

tabela z dnia 01.10.2008 r. nr 192/A/NBP/2008

 

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.
Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

 

Okres obowiązywania

Równowartość

800.000 euro

Kurs złotego na pierwszy roboczy dzień października

Tabela NBP

od 01.01.2009 r. do 21.05.2009 r.

2.702.000 zł

3,3775

tabela z dnia 01.10.2008 r. nr 192/A/NBP/2008

od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

3.014.000 zł

3,7680

tabela z dnia 01.10.2007 r. nr 190/A/NBP/2007

od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

3.180.000 zł

3,9745

tabela z dnia 02.10.2006 r. nr 191/A/NBP/2006

Podstawa prawna: art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.); art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

99701

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *