MF: wspiera niezależnych producentów

Już od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej.

Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych. Dzięki temu wesprzemy mały biznes i produkty made in Poland.

23 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt MF dotyczący zmian w akcyzie.

„To dobra wiadomość dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych np. miodów pitnych, wina i cydrów. Już od przyszłego roku będą oni korzystać z niższej – i to o połowę – stawki akcyzy, tak jak od 2018 r. korzystają z niej mali producenci piwa. Dzięki temu będziemy wspierać mały biznes i produkty made in Poland” – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Preferencje wynikają z wdrożenia zmienionej unijnej dyrektywy alkoholowej. Są to jednak zmiany fakultatywne, czyli nieobowiązkowe.

Polska obniży akcyzę po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój małych producentów napojów alkoholowych, czyli rodzinnych firm, funkcjonujących z dala od wielkich miast, często produkujących wyroby tradycyjne i regionalne. O taką zmianę apelowali mali winiarze i cydrownicy” – wyjaśnia minister Sarnowski.

Stawki akcyzy dziś

Stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą obecnie:

  • alkohol etylowy: 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 proc. vol. zawartego w gotowym wyrobie;
  • piwo: 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;
  • wino: 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
  • napoje fermentowane: 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
  • wyroby pośrednie: 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Jednocześnie mali producenci piwa korzystają – już od 1 stycznia 2018 r. – z obniżonej stawki akcyzy (50 proc. z 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato).

Co się zmieni

Od 1 stycznia 2022 r. z obniżonej o połowę stawki akcyzy korzystać będą również inni mali niezależni producenci napojów alkoholowych.

Z 50 proc. stawki podatku skorzystają:

  • mali producenci alkoholu etylowego (gorzelnie należące do producentów owoców),
  • mali producenci wina,
  • mali producenci napojów fermentowanych (np. mali producenci win owocowych, cydrów),
  • mali producenci wyrobów pośrednich (w tym mali producenci wyrobów alkoholizowanych, np. miodów pitnych półtoraków i dwójniaków).

Na zmianach zyskają polscy rolnicy i sadownicy – generalnie podmioty spełniające definicję małych producentów napojów alkoholowych.

„Około 150 przedsiębiorców zostało wpisanych do prowadzonego przez resort rolnictwa rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, z tego ok. 10 wytwarzało niewielkie ilości cydrów, perry, miodów pitnych. W efekcie wprowadzonych zmian, liczba mniejszych firm produkujących dobre, regionalne produkty, np. miody pitne, wina czy nalewki, może w ciągu najbliższych lat zwiększyć się nawet kilkukrotnie. Według Powszechnego spisu rolnego w Polsce działa obecnie ok. 62 tys. sadowników posiadających więcej niż 1 ha sadów. Są oni potencjalnymi producentami fermentowanych napojów winiarskich” – wskazuje wiceminister Sarnowski.

Projekt ustawy przewiduje również szereg postulowanych przez rynek ułatwień dla przedsiębiorców, m.in.:

– Możliwość wykorzystania jednego zabezpieczenia zbiorczo na potrzeby działalności podmiotu posiadającego różne statusy akcyzowe.

– Wprowadzenie w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą możliwości, by zamiast podmiotu zobowiązanego, zabezpieczenie akcyzowe mogli złożyć przewoźnik lub spedytor lub osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysłała na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

– Uelastycznienie sprzedaży na odległość – również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium Polski. Obecnie sprzedaż taka może być dokonywana wyłącznie za pośrednictwem wyznaczanego na terytorium kraju przedstawiciela podatkowego.

– Wprowadzenie obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów energetycznych rurociągiem stałym.


Źródło: PAP Media Room

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *