Minister finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżetu Państwa

Minister Finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżety Państwa w okresie od stycznia do lipca 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej. Wykonanie budżetu w analizowanym okresie wg danych szacunkowych wynosiło:

  • dochody: 206,1 mld zł, tj. 63,3 %
  • wydatki: 203,8 mld zł, tj. 53,0 %
  • nadwyżka: 2,4 mld zł,
  • Na uwagę zasługują dobre dane dotyczące wzrostu dochodów budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 17,5 mld zł. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 16,2 % r/r.

Analizując wpływy z poszczególnych podatków na uwagę zasługuje duży wzrost w ściągalności VATU. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 24,4% r/r (tj. ok. 18,5 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 7,8% r/r (tj. ok. 2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,4% r/r (tj. ok. 2,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły  2,5 mld zł, tj. 63,7% planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 203,8 mld zł tj. 53 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki – 203,0 mld zł, tj. 55,1 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *