Minister finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżetu Państwa

Minister Finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżety Państwa w okresie od stycznia do września 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej. Wykonanie budżetu w analizowanym okresie wg danych szacunkowych wynosiło:

  • dochody: 262,3 mld zł, tj. 80,6 %
  • wydatki: 258,5 mld zł, tj. 67,2 %
  • nadwyżka: 3,8 mld zł,
  • Na uwagę zasługują dobre dane dotyczące wzrostu dochodów budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 23,7 mld zł. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 15,2 % r/r.

Analizując wpływy z poszczególnych podatków na uwagę zasługuje duży wzrost w ściągalności VATU. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 23,3% r/r (tj. ok. 22,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,9% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 12,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-IX 2017 r. wyniosły  3,2 mld zł, tj. 82,3% planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 258,5 mld zł tj. 67,2 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki – 259,2 mld zł, tj. 70,3 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *