Musimy sprawdzać czy kontrahent zjadł obiad w Panamie

15 września  resort finansów opublikował projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego CIT (TPR-C- projekt nr 12351205, wydane do art. 11t ust. 8 ustawy o CIT ) oraz PIT (TPR-P – projekt nr 12351204, wydane do art. 23zf ust. 8 ustawy o PIT). Ich celem jest rzekome ułatwienie wypełniania tych dokumentów za rok 2021, jak również zwiększenie efektywności analizy danych oraz uwzględnienie zmian w przepisach z zakresu cen transferowych, wprowadzonych od 1 stycznia 2021 roku, tj. art. 23za ust. 1 b ustawy PIT oraz 11o ust. 1 b ustawy CIT.

Przypomnijmy, że z początkiem 2021 roku na polskich przedsiębiorców, także tych, którzy nie realizują transakcji z podmiotami powiązanymi, powyższymi przepisami zostały nałożone dodatkowe obciążenia, za których spełnienie odpowiadają osobiście członkowie zarządu. Dotyczą one badania rzeczywistego właściciela przy dokonywaniu transakcji oraz dochowania w tym zakresie należytej staranności. Nowe obowiązki nakazują sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeżeli podatnik zrealizował transakcje z kontrahentem (powiązanym, niepowiązanym, polskim lub zagranicznym) na kwotę przekraczającą 500 tys. zł rocznie, a kontrahent ten dokonał jakiejkolwiek transakcji z rajem podatkowym. Dokumentację należy sporządzić nawet wtedy, jeżeli przy dochowaniu należytej staranności przepisy wprowadzają domniemanie, że rzeczywistym właścicielem środków pieniężnych pochodzących z takiej transakcji jest podmiot zlokalizowany w raju podatkowym, chyba że podatnik udowodni, że jest inaczej. Takie domniemanie oznacza, że temu podmiotowi (z raju podatkowego) trzeba przypisać status rzeczywistego właściciela.

Wskazanie transakcji z rajami podatkowymi

Sformułowanie przepisów budzi szereg wątpliwości podatników, albowiem jakiekolwiek rozliczenie dokonane przez naszego kontrahenta (z którym przeprowadziliśmy transakcję przekraczającą 500 tys. zł rocznie) w raju podatkowym – przykładowa kawa na lotnisku w Panamie czy obiad w Monako, może spowodować po stronie polskiego przedsiębiorcy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych do jego transakcji z tym właśnie kontrahentem.

Znowelizowane rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego CIT (TPR-C) oraz PIT (TPR-P) tylko wzmagają te problemy. Z opublikowanych projektów  wynika, że w informacji TPR składanej za rok 2021 podatnik będzie musiał wskazać pośrednie transakcje z rajami podatkowymi w nowym polu: „Kraj rzeczywistego właściciela”. Dodatkowo trzeba będzie wskazać kod państwa siedziby rzeczywistego właściciela.  

Więcej biurokracji

Niestety może to być znacznie utrudnione, jeśli nie niemożliwe, gdyż po pierwsze, podatnik może nie poznać raju podatkowego, w którym rozliczeń dokonywał jego kontrahent (z uwagi na brak takiej informacji), lub też rajów podatkowych może być więcej  i nie wiadomo, w stosunku do którego z nich może zadziałać domniemanie. Tymczasem za błędne lub nieterminowe złożenie informacji TPR grożą sankcje karnoskarbowe.

Inną ważną nowością w projekcie jest obowiązek rozbicia wartości danej transakcji kontrolowanej na poszczególne jurysdykcje. Dotychczas należało podać łączną wartość transakcji jednorodnej, a po zmianie należy podać odrębnie wartość transakcji z danym państwem, nawet jeśli obroty z kontrahentem powiązanym będą niskiej wartości.

Zatem po raz kolejny ustawodawca szykuje więcej biurokracji dla podatników, nie dając im jednocześnie wystarczających narzędzi do realizacji obowiązków.

Oba projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zmienione przepisy rozporządzeń będą miały zastosowanie po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że badanie należytej staranności będzie dotyczyło transakcji dokonanych w roku 2021. Od 2022 roku należy wdrożyć zasady należytej staranności, aby w sposób prawidłowy móc wypełnić informacje TPR.

Opracowała:Aneta Drosik, Tax Manager w ADN Podatki

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *