Na czym polega odpowiedzialność subsydiarna w spółce partnerskiej?

Przy czym nie odnosi się ona do tych zobowiązań, które powstały przed wpisem spółki do rejestru. Ponadto można również stwierdzić, że odpowiedzialność subsydiarna wyznacza granice odpowiedzialności solidarnej.

Źródło:
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *