Niezapowiedziane kontrole PIP niezgodne z prawem?

Zdaniem KL zmiana zarządzenia Głównego Inspektora Pracy w sprawie nowych zasad kontroli, w szczególności niezapowiedzianych kontroli inspektorów we wszystkich zakładach pracy, jest niezgodna z art. 82 i art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która odwołuje się bezpośrednio do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności konwencji MOP nr 81 z 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz protokołu do konwencji z 1995 r.
Przypomnijmy, iż literalnie obowiązujące zasady kontroli w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczają kontrole bez uprzedzenia (o każdej porze dnia i nocy) w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności w odniesieniu do BHP i legalności zatrudnienia, ale w związku z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej można je stosować wyłącznie do zakładów przemysłowych i handlu, za wyłączeniem zakładów usługowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *