Nowe zasady poboru podatku u źródła od 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Finansów kończy prace legislacyjne nad projektami rozporządzeń, które ponownie przedłużą zawieszenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) w podatku PIT i CIT. Przepisy ustawy o PIT i CIT, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., zaczną w praktyce obowiązywać dopiero po 30 czerwca 2021 r.

Nowe zasady nakładają na płatnika podatku u źródła (WHT) obowiązek, aby:
• po przekroczeniu limitu 2 mln zł wypłacanych na rzecz odbiorcy płatności kwot (z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidendy, czy też niektórych usług niematerialnych – doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych),
• dokonał poboru podatku i rozliczył go z fiskusem.

Dopiero w późniejszym etapie, po wystąpieniu z wnioskiem i wykazaniu, że zostały spełnione odpowiednie warunki przewidziane przepisami, możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty.

Poprzednie odroczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) motywowane było przedłużającym się stanem pandemii koronawirusa, a przy tym potrzebą ograniczenia obowiązków nakładanych na przedsiębiorców oraz zapewnieniem efektywności pracy ze strony organów podatkowych.

Z drugiej zaś strony, Ministerstwo Finansów planowało kolejną nowelizację odraczanych przepisów, mającą na celu ich złagodzenie. Celem jest m.in. objęcie rygorystycznym systemem poboru jedynie należności biernych – odsetek, oraz złagodzenie definicji rzeczywistego właściciela. Prace legislacyjne zostały jednak przerwane z uwagi na COVID-19, a Ministerstwo Finansów przewiduje ich wznowienie dopiero w nowym 2021 roku.

Bez wątpienia zawieszenie stosowania problematycznych regulacji oraz plany ich kolejnej nowelizacji są dobrymi informacjami dla wielu podatników. Nie jest jednak pewne, jakie obowiązki będą ostatecznie na nich ciążyć. Taki stan rzeczy będzie związany z licznymi trudnościami w przygotowaniu do nadchodzących zmian, zwłaszcza, że termin ich obowiązywania nie jest ostatecznie znany.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *