Nowy JPK 2020 – co się zmieni i jak się przygotować?

Z dniem 1 października 2020 r., wszyscy czynni podatnicy będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK. Pliki będą uzupełniane w nowej formie, a ich wysłanie będzie odbywało się oczywiście nadal wyłącznie drogą elektroniczną/pocztą elektroniczną. Celem jest wprowadzenie uproszczonego systemu raportowania dla podatników VAT. Nowy system zakłada połączenie obowiązującej deklaracji VAT z plikiem JPK_VAT w jeden e-dokument. Skutkiem tych zmian będzie konieczność przygotowania systemów informatycznych do przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego według nowej schemy (nowych wymogów).

Zmiany, które będą obowiązywać od 1 października 2020 r., weszły w życie na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Nowy JPK, w zależności od sposobu, w jaki podatnik zdecyduje się rozliczać, zakłada dwie możliwości:
• JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie,
• JPK_V7M – rozliczających się co miesiąc

Plik będzie dzielił się na dwie części:
• deklaracyjną,
• ewidencyjną.

Pierwsza z wyżej wskazanych części, będzie zawierać dane dotyczące podatnika, okresy, za jakie składany będzie plik JPK, informacje potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, a także do wyliczenia podatku VAT. Do tej pory były to informacje przedstawiane odpowiednio w deklaracjach: VAT-7K oraz VAT-7.

Druga część będzie opierać się przede wszystkim na szczegółowych informacjach związanych z wysokością podstawy opodatkowania, wartością sprzedaży bez podatku oraz wysokością podatku należnego w podziale na stawki podatku oraz sprzedażą zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży. Podatnik, w tej części, będzie również musiał uwzględnić nowe oznaczenia dla towarów i usług zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez ustawodawcę, a także dodatkowe oznaczenia niektórych rodzajów dokumentów.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji nastąpi redukcja składanych do tej pory deklaracji VAT-7K czy VAT_7 oraz JPK_VAT.

Zakres raportowanych danych, oprócz dotychczasowych pozycji zawartych w deklaracjach VAT-7 czy VAT-7K, będzie poszerzony m.in. dodatkowe dane niezbędne do prawidłowej analizy rozliczeń pod kątem ich poprawności czy też informację o sprzedaży i zakupach, które wynikają z ewidencji VAT za wybrany okres.

Wprowadzone zostaną oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży.

Podsumowując, wprowadzenie nowej struktury JPK VAT przede wszystkim ma na celu uproszczenie raportowania zdarzeń dotyczących podatku VAT. W ten sposób, podatnicy nie będą składać odrębnych, powtarzających się informacji. Elektroniczny sposób ewidencjonowania zmniejszy tym samym liczbę dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, dzięki takiej formule każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane w sposób automatyczny w zakresie przedstawiania kwot podatku należnego i naliczonego bez dodatkowego angażowania podatnika, a władzom skarbowym większa ilość danych uzyskanych elektronicznie ułatwi analizę tych danych oraz typowanie podmiotów do kontroli.

Autor: Michalina Długołęcka, Asystent Doradcy Podatkowego, Kancelaria Podatkowa ADN, www.adn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *