Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki jawnej

Wierzyciel może jednak przeprowadzić egzekucję z majątku wspólników tylko w wypadku gdy nie jest możliwa egzekucja z majątku spółki. Jednocześnie odpowiedzialność solidarna dotyczy również osób, które działały w imieniu spółki, w okresie od dnia zawiązania spółki do dnia wpisu jej do rejestru.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *