Opodatkowanie VAT w przypadku dostawy budynku trwale związanego z gruntem

W tym wypadku sam grunt może podlegać opodatkowaniu wyższą stawką niż budynek. Należy przy tym przyjąć, że z podstawy opodatkowania grunt nie jest wyodrębniany, zatem opodatkowaniu podlega budynek. Wyjątek stanowi dostaw budynku trwale związanego z gruntem będącym w użytkowaniu wieczystym. Wówczas należy dokonać odrębnie ustalenia podstawy opodatkowania.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *