Oszczędności przez innowacje

Rząd zaakceptował we wtorek projekt zmian w ustawach o PIT i CIT zakładający możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych o wartości do 100 tyś złotych, wykorzystywanych  w działalności innowacyjnej. Minimalna wartość poczynionego nakładu, uprawniająca do dokonania odpisu wynosić ma 10 tyś zł.

Tzw. „ustawa o robotyzacji”  dotyczyć ma przede wszystkim zakupów urządzeń takich jak roboty przemysłowe, komputery czy drukarki 3D.  Z tej propozycji będą mogły skorzystać firmy kupujące wyłącznie nowe urządzenia, które nie były użytkowane przez inne przedsiębiorstwa. Instrument ten będzie stanowił zachętę zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli chodzi o jednorazową amortyzację nowe regulacje obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *