Podatkowa transfuzja

Otóż, mówię o uldze dla honorowych krwiodawców. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest po pierwsze status honorowego krwiodawcy, co jest dosyć oczywiste, aczkolwiek należy odpowiedzieć sobie na pytanie:
 
Kim jest honorowy krwiodawca?
Jest to osoba zarejestrowana np. w regionalnym centrum krwiodawstwa, czyli osoba która oddała nieodpłatnie krew lub składniki krwi. Wartość przekazanej krwi może być odliczona od dochodu albo od przychodu. W przypadku gdy rozliczamy się na zasadach ogólnych dokonujemy odliczenia od dochodu. Do zeznania podatkowego dołączamy natomiast formularz PIT/O.
 
Jak jednak obliczyć wartość krwi?
Dla każdego z nas nasza krew jest bezcenna, jednak ustawodawca określił wartość każdego litra. Mianowicie, obliczając wartość. Którą możemy odliczyć mnożymy ilość krwi, ilość litrów przez kwotę 130 zł. Wyobraźmy sobie zatem, że oddajemy 2 litry krwi w ciągu roku, zatem: 2 litry * 130 zł = 260 zł. Taką kwotę możemy odliczyć. Ustawodawca wprowadził jednak limity. Limit wynosi 6% dochodu, licząc łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego. Zatem jeżeli osiągnęliśmy w danym roku dochód np. 30 tys. zł, to możemy odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnej 1800 zł.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. z 2004 r., Nr 263, poz. 2625 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.       

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *