Podstawy prawne podróży służbowej kierowcy niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy regulujące należności przysługujące kierowcom w transporcie międzynarodowym znajdującym się w podróży służbowej.

TK zalecił dodatkowe uregulowanie zasady należności przysługującym tej grupie pracowników na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem w podróży służbowej. Zdaniem TK, potrzeba ta wynika z usankcjonowania w Kodeksie pracy i rozporządzeniu z 2013 r. należności wyłącznie za podróże służbowe, które z definicji mają charakter incydentalny – a w przypadku kierowców międzynarodowych stanowią istotę ich pracy.

Przypomnijmy, iż wątpliwości w zakresie świadczeń dla tej kategorii pracowników miał już Sąd Najwyższy, który w czerwcu 2014 r. uznał, iż zapewnienie przez pracodawcę miejsca do spania kierowcy w kabinie pojazdu nie jest równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *