Powrót tzw. \”podatku Religi\”?

W wyniku planowanych zmian ma dojść do finansowanie z polis Odpowiedzialności Cywilnej kierowców nie tylko strat materialnych w zniszczonych samochodach, znakach drogowych, budynkach, ale także strat zdrowotnych tj. czyli leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *