Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Przedsiębiorcy rolni mają szansę na odzyskanie podatku

Każdy z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne może być odrębnym podatnikiem VAT. Wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną.

Uznał, że przepisy UE (art. 9, 295 i 296 dyrektywy Rady 2006/112/WE) nie pozwalają wykluczyć możliwości uznania małżonków prowadzących działalność rolniczą w jednym gospodarstwie (przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, za odrębnych podatników VAT), gdy każde z nich prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie.

Nie stoją na przeszkodzie

Przepisy unijne nie stoją natomiast na przeszkodzie, by wybór przez jednego z małżonków opodatkowania na zasadach ogólnych VAT powodował utratę przez drugiego z nich statusu rolnika ryczałtowego.

Jak wskazuje Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, zgodnie z polskimi przepisami ustawy o VAT odrębnymi podatnikami mogą być np. małżonkowie lub inni współwłaściciele prowadzący gospodarstwo. Jednak w zakresie związanym z działalnością tego gospodarstwa tylko jeden z nich lege artis zachowa status podatnika VAT.

Koniec zasady kto pierwszy

– Wyrok TSUE oznacza koniec zasady, że kto pierwszy się zarejestruje jako podatnik VAT, ten rozstrzygnie o losach podatkowych pozostałych współwłaścicieli gospodarstwa rolnego. Warto także dodać, że wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną. Dotyczy to np. pozbawienia współwłaścicieli gospodarstw rolnych prawa do odliczenia VAT naliczonego lub konieczności zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, wyłącznie z powodu wcześniejszego zarejestrowania przez innego współwłaściciela. Na wznowienie postępowań podatnicy będą mieli miesiąc od publikacji wyroku – wyjaśnia mec. Matarewicz.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 240. § 1 ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 241 wznowienie następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Źródło: Rzeczpospolita

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *