Rating Polski na poziomi pozytywnym

Agencja ratingowa Standard & Poor’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną.

Jednocześnie Standard&Poor’s, podnosząc perspektywę ratingu, wskazała na zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu Polski w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Jak wynika z uzasadnienia, ocena wynika z wyższego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego (prognozy wzrostu PKB na 2018 r. zostały podniesione z 3,8 % do 4,5 %).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *