Rząd wycofuje się z ograniczeń amortyzacji dziedziczonych firm rodzinnych

27 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa od 1 stycznia 2018 r. likwiduje możliwość dokonywania amortyzacji majątku otrzymanego w drodze spadku czy darowizny od wartości początkowej. Takie rozwiązanie pozwalało na wielokrotne amortyzowanie tych samych składników majątku w przypadku otrzymania ich w spadku lub darowiźnie.

Przedmiotowa zmiana miała ograniczyć zbyt częste w ocenie fiskusa optymalizacje podatkowe polegające na przekazywaniu tytułem darmym pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo (tj. najbliższą rodziną) spadków i darowizn o znacznej wartości, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od podatku od spadków i darowizn a jednocześnie umożliwiają rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów przez spadkobierców czy też obdarowanych a w konsekwencji obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zmiana ta była oceniana bardzo krytycznie. W związku z tym Fundacja Firmy Rodzinne, reprezentująca przedsiębiorców rodzinnych zwróciła się rządu o wycofanie się z niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów

Ministerstwo częściowo przychyliło się do głosów przedsiębiorców. W komunikacie MF czytam, że – Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju uzgodniły, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju. Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *