Specjaliści IT stracą przez Polski Ład

Przedstawiciele branży IT alarmują, że Polski Ład miał zachęcać do pracy na etacie, a będzie odwrotnie.  Najlepiej zarabiający specjaliści stracą nawet jedną pensję w skali roku.

Eksperci firmy Awareson podkreślają, że wprowadzane przez rząd zmiany podatkowe uderzą przede wszystkim w dobrze opłacanych fachowców i jednoosobowe działalności gospodarcze, stanowiące popularną formę zatrudniania doświadczonych specjalistów w branży IT. Przypominają też, że Sejm odrzucił wszystkie istotne poprawki wprowadzone do Polskiego Ładu przez Senat, w tym najważniejszą z nich – przesuwającą o rok moment wejścia w życie nowych przepisów.

Plusy i minusy nowego systemu

– Polski Ład ma dobre strony. Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie do 120 tysięcy złotych drugiego progu podatkowego, powyżej którego stosowana jest 32-procentowa stawka PIT. Do tego dochodzą nowe przywileje podatkowe, takie jak ulga dla klasy średniej czy ulgi na innowacje – wylicza Ewa Szkolnicka-Górecka z firmy ITA Doradztwo Podatkowe.

Choć powyższe korzystne zmiany wprowadzono przy zachowaniu dotychczasowych stawek PIT, to sytuację komplikuje rewizja zasad obliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Składka ryczałtowa zastąpiona zostanie składką obliczaną od dochodu.

Eksperci z Awareson przypominają, że dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) składka zdrowotna wyniesie aż 9 proc. dochodu. W przypadku osób opodatkowanych liniowo będzie to 4,9 proc. dochodu. Jednocześnie wysokość składki zdrowotnej tych specjalistów nie będzie mogła być mniejsza niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Z kolei ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależała od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw oraz od wysokości osiąganych przychodów.

– Polski Ład nie tylko zmienia wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, ale również całkowicie likwiduje dotychczasową możliwość odliczenia większej części tej daniny od podatku. Biorąc pod uwagę, że w 2021 roku wysokość miesięcznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wynosi 381,81 zł, z czego 328,78 zł można odliczyć od podatku, wprowadzone przez Polski Ład rozwiązania mogą okazać się bardzo dotkliwe – wyjaśnia Ewa Szkolnicka-Górecka.

Ulgi nie dla wszystkich

Wzrost obciążeń fiskalnych związanych z nowymi zasadami rozliczania składki zdrowotnej miała zrekompensować nowa ulga dla klasy średniej. Z rozwiązania tego skorzystają jednak wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych. Prawa do skorzystania z ulgi będą pozbawieni ci, których roczne przychody przekroczą kwotę 133 692 zł (11 141 zł miesięcznie). Nowa ulga będzie miała więc ograniczone zastosowanie.

Nie wszyscy skorzystają także na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, gdyż nie obejmie ona osób opodatkowanych liniowo ani rozliczających się ryczałtem. Za to nowy obowiązek w postaci comiesięcznego wskazywania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne niewątpliwie dodatkowo skomplikuje obsługę księgową działalności gospodarczych.

Eksperci z firmy Awareson do listy zmian, które mogą uderzyć po kieszeni przedsiębiorców dodają także nowe, niekorzystne zasady wykupu leasingowanego samochodu do majątku prywatnego oraz nowe reguły amortyzacji używanych środków trwałych.

Sztuka minimalizowania strat

Polski Ład może mieć jednak kilka plusów dla specjalistów z branży IT, o ile będą umieli znaleźć optymalne formy rozliczeń, których celem będzie zminimalizowanie strat spowodowanych przez nowy porządek podatkowy.

– Do złagodzenia obciążeń fiskalnych mogą przyczynić się liczne rozwiązania. Jest to na przykład podniesienie drugiego progu skali podatkowej i wynikające z niego zwiększenie limitu tzw. kosztów autorskich. Kolejna szansa to możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz z preferencyjnego opodatkowania IP Box. Istotne może być także obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla IT z 15 do 12 proc. Z tych wszystkich preferencji nie da się jednak korzystać jednocześnie. Możliwość zastosowania określonych rozwiązań determinuje wybrana forma zatrudnienia i opodatkowania – podsumowuje Ewa Szkolnicka-Górecka.

Polski Ład

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Obecnie trwają pracę w Senacie nad wprowadzeniem poprawek do projektu ustawy. Przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022. Przedsiębiorcy apelują o wprowadzenie zmian podatkowych od 2023.

Źródło: Interia Biznes

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *