Specustawa drogowa

W wyniku zmian m.in. umożliwione zostało zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi, doprecyzowano również przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej, oraz regulacje dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *