Startupy z korzyściami podatkowymi

Zgodnie z propozycją, ulga miałaby być rozliczna w ciągu 5 lat(jak straty z działalności gospodarczej) celem korzystania przez przedsiębiorstwa, których nakłady na badania i rozwój nie generują jeszcze przychodów, a jedynie same koszty.

Jak zapowiedział MF, wsparcie dla startupów jest przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności, trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw regulujących prowadzenie działalności innowacyjnej, w której zawarte mają być rozwiązania przyczyniające się do rozwoju rynku B+R, a także stworzeniem przyjaznego środowiska dla działalności startupów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *