Standardy MSSF konieczne przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe to wprawdzie najważniejszy ze standardów, ale nie jedyny poświęcony problematyce środków trwałych.

Pozostałe standardy i interpretacje, które mają wpływ na identyfikację, wycenę, ujmowanie, prezentację i ujawnianie informacji o  rzeczowych aktywach trwałych. Są to:

 • MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy – jeśli dopiero przechodzisz na MSSF,
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów,
 • MSSF 5 Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana,
 • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego,
 • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
 • MSR 17 Leasing,
 • MSR 2 Zapasy,
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych,
 • MSSF 8 Segmenty działalności.
 • MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

W niektórych przypadkach także:

 • MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej – gdy w drodze pomocy publicznej środki trwałe są dotowane albo współfinansowane np. ze środków unijnych,
 • MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych – jeśli firma zajmuje się działalnością wydobywczą lub poszukiwawczą zasobów naturalnych,
 • SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężne wkłady wspólników – gdy w formie aportu rzeczowy majątek trwały jest wnoszony do wspólnego przedsięwzięcia,
 • IFRIC 12 Umowy na usługi koncesjonowane – ważne dla  operatorów infrastruktury użyteczności publicznej (np. dróg, mostów, tuneli, więzień, szpitali, portów lotniczych, sieci wodociągowych, energetycznych linii przesyłowych),
 • IFRIC 17 Przekazywanie aktywów niepieniężnych właścicielom – dotyczy  wypłaty dywidendy w formie rzeczowych aktywów trwałych
 • IFRIC 18 Transfery aktywów od klientów – gdy podmiot przekazuje środki trwałe jako klient innej jednostce albo jednostka jest ich odbiorcą

Stosując rozwiązania przewidziane w MSSF musisz oczywiście pamiętać, że wszelkich zmian polityki rachunkowości muszą być dokonywane zgodnie z postanowieniami MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

3 myśli na temat “Standardy MSSF konieczne przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych”

 1. Witam,

  powinieneś na pewno w sprawozdaniu finansowym zaznaczyć czy je stosujesz czy tez nie. Z tymi interpretacjami na razie nie masz problemów, bo obowiażywać będa dopiero od 2010r.

 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i stanowiskiem MEN w tej sprawie akredytacja ma charakter regionalny, tzn. jednostki prowadzące oświatową działalność gospodarczą na terenie kilku województw muszą składać wnioski o przyznanie akredytacji do kuratorów oświaty właściwych ze względu na siedziby tych jednostek. Istnieje zatem możliwość, że podmiot prowadzący oświatową działalność gospodarczą będzie miał na ten sam rodzaj usługi szkoleniowej akredytację w jednym województwie, a w innym nie. Czy w związku z tym w świetle zmian w ustawie od 2011 r. będzie musiał stosować różne stawki VAT na tę samą usługę szkoleniową w różnych województwach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *