Indywidualne interpretacje po nowemu?

W mojej ocenie zmiany dokonane z dniem 1 lipca 2015 r. nie są jednak etapem specjalizacji MF w zakresie ujednolicenia rozbieżności interpretacyjnych ani tym bardziej krokiem do specjalizacji KIP.
Od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r.  w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, dalej zwane: Rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2015 r.) regulujące nowy model właściwości miejscowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Czy nowy zakres właściwości miejscowej jest tak naprawdę ,,nowy”?
W wyniku zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych zmieniła się wyłącznie:

1) właściwość Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:
a) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie dolnośląskim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu);
b) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie łódzkim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi);
c) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie lubelskim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi);
d) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie opolskim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi);
e) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie świętokrzyskim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób prawnych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi);
f) o wnioskodawców wszystkich, poza województwem mazowieckim, województw w zakresie zapytań o resztę podatków (m .in. podatek od spadków i darowizn, akcyza, podatek od gier itd.);
2) właściwość Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:
a) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie opolskim w zakresie zapytań o podatek od towarów i usług (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi);
3) właściwość Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:
a) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie podkarpackim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób fizycznych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach);
4) właściwość Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:
b) o wnioskodawców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w województwie śąskim w zakresie zapytań o podatek dochodowy od osób fizycznych (uprzednio wnioski rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach);

Mając na uwadze powyższe, dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego nie uległa zmianie właściwość upoważnionych organów do rozpatrywania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, oraz podatku od towarów i usług.

Konsekwentnie, skutkiem szumnej centralizacji i specjalizacji KIP jest wyłącznie ograniczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z możliwości wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *