Wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2018 r.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało informacje na temat wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. Poniżej informacje szczegółowe:

  • dochody: 62,0 mld PLN, tj. 17,4 %
  • wydatki: 57,6 mld PLN, tj. 14,5 %
  • nadwyżka: 4,5 mld PLN

Powyższe oznacza, iż w okresie styczeń-luty 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – luty 2017 r. o 1,1 %.

W zakresie podatku VAT okresie styczeń-luty 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe niż zgromadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym wpływy w samym lutym z tego podatku były wyższe o 12,3% r/r .

W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń – luty 2018 r. odnotowano wzrost kształtujący się następująco:

  • dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4% r/r (tj. ok. 1,1 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 17,2% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6% r/r.

Jak wynika z opublikowanych informacji, w okresie styczeń – luty 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 3,5 mld zł i było wyższe o 0,4 mld zł w stosunku do okresu styczeń – luty 2017 r.

Odnosząc się do wydatków, należy wskazać, iż wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2018 r. wyniosło 57,6 mld zł tj. 14,5 % planu, podczas, gdy w analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *