Zmiany w opłacie recyklingowej

Rada Ministrów przyjęła do dalszych prac projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowy mi oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20151720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 11 ). Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2018r. i przewiduje pobieranie jednokrotnej opłaty przez przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny lub hurtowy. Opłatą mają być objęte lekkie torby na zakupy zdefiniowane jako torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów.
Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli takie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to zapobieganiu marnowaniu żywności,  mają być z opłaty zwolnione.
Stawka maksymalna opłaty wynosić ma 1 zł za torbę, przy czym ostateczna wysokość stawki zostanie określona w przepisach wykonawczych do ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *