Zmiany w PFRON od 1 lipca 2016 r.

W zakres zmian wchodzi m.in. obowiązek wymogu dokumentacji schorzeń przez pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w chwili obecnej wymagane jest jedynie przedłożenie zaświadczenia od lekarza specjalisty).
Nowe regulacje zaczną obowiązywać również w zakresie określenia terminu na wystawienie informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON, który nie będzie mógł przypadać później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Podkreślić należy, iż w przypadku uchybienia terminowi, sprzedający zostanie obciążony sankcją w postaci kary finansowej (wysokość karny wyniesie 10 % kwoty obniżenia wykazanej w informacji o obniżeniu).
Odnośnie pracodawców, którzy uzyskali prawo do ulgi we wpłatach na PFRON za okresy począwszy od lipca 2016 r., będą mogli ją wykorzystać tylko do wysokości 50 % wpłaty za dany miesiąc (w chwili obecnej maksymalna kwota obniżenia wynosi 80 % wpłaty).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *