Zmiany w zakresie tzw. dochodów z nieujawnionych źródeł

Nowe przepisy określają graniczny termin do wydania decyzji ustalającej podatek, wprowadzają gwarancję w ramach postępowania dowodowego i określają ciężar dowodu, co razem może wpłynąć pozytywnie na pozycję podatnika.
Zmiany podyktowane są wyrokami TK (z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt: SK 18/09, oraz z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt: P 49/13), który uznał za niezgodne z Konstytucją obowiązujące do tej pory regulacje w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, Ustawodawca wprowadził nową regulacje w zakresie opodatkowania tzw. dochodów z nieujawnionych źródeł poprzez dodanie art. 68 § 4a do Ordynacji Podatkowej oraz art. 25b–25g do UoPIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *