Zmniejszenie biurokracji – czy to możliwe?

Minister Finansów, Pani Teresa Czerwińska odbyła pierwsze spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań, mających pozwolić na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach, a w konsekwencji wygenerowanie realnych oszczędności finansowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, które wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Nie budzi wątpliwości fakt, iż ograniczenie biurokracji w samorządach to słuszne działanie, jednakże w opinii naszej Redakcji analogiczne działania niezbędne są do podjęcia w pozostałych sferach administracji państwowej, w tym administracji podatkowej.

Redukcje wywołane wprowadzeniem procesu centralizacji w postaci Krajowej Administracji Skarbowej dla podatników nie są na dziś dzień widoczne, rozważyć zatem można ujednolicenie i ograniczenie liczby aktów prawnych regulujących kwestie podatkowe.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy wskazać, iż liczba stron maszynopisu poszczególnych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia) regulujących prawo podatkowe wynosi: PIT – 2.717 stron, akcyza – 1.010 stron, VAT – 990 stron, CIT – 749 stron. Nie budzi wątpliwości, iż dla ,,Kowalskiego” taka liczba aktów prawnych jest zbyt przytłaczająca, a gąszcz interpretacji regulacji nie pomaga w zrozumieniu nałożonych obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *