15% podatek PIT

Na ręce Marszałka sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowany przez posłów ugrupowania Kukiz 15. Projekt zakłada zmiany w art. 30c ust. 1 wprowadzając do ustawy niższą stawkę podatkową podatku liniowego dla małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym tę działalność rozpoczęli. Dla pozostałych podatników stawką nadal obowiązującą byłaby stawka 19%.

Zmiana miałaby na celu zrównanie sytuacji małych firm rozliczających podatek dochodowy niezależnie czy podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przypomnieć bowiem należy, że od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została obniżona stawka CIT dla małych firm w wysokości 15%. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu kierunek zmiany polegający na obniżeniu opodatkowania należy ocenić pozytywnie, to jednak należy wskazać, że obniżenie stawki CIT nie jest narzędziem optymalnym dla wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W Polsce mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w istotnej mierze, ze względu na formę prawną prowadzonej działalności, rozliczają bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie podatek dochodowy od osób prawnych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. w Polsce było 1 mln 824 tys. mikro i małych przedsiębiorstw. Według danych PARW , przeważająca większość, tj. 92% wszystkich przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej stanowią jedynie 8% małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym, obniżenie stawki CIT, nie wpłynęło w znaczący sposób na poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla małych firm i jest działaniem niewystarczającym.

Według najnowszych danych dotyczących rozliczenia PIT za 2015 r., z obniżonego 15% PIT potencjalnie skorzystać może nawet ponad 500 tys. podatników, którzy dziś rozliczają podatek liniowy.

Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *