Akcyza elektronicznie

Elektroniczne udogodnienie pozwoli na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *