Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych od 1 lutego 2021 r.

Autor: Artur Szymonek, Associate, Aplikant adwokacki ADN Podatki


13 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 72). Nowelizacja obejmuje zmiany w regulacjach z zakresu podatku akcyzowego, a wśród nich zakłada utworzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA), który zostanie uruchomiony 1 lutego 2021 r.

Celem CRPA jest zbieranie informacji w zakresie wykorzystania wyrobów akcyzowych na terenie Polski. CRPA stanowić będzie jedyną, centralną bazę danych na temat podmiotów akcyzowych prowadzoną przez jeden organ – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Tym samym, CRPA zastąpi dotychczasowe lokalne rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Zadaniem CRPA jest usprawnienie weryfikacji podmiotów akcyzowych oraz zapewnienie aktualności danych.

Obowiązek rejestracji w CRPA dotyczy podmiotów, które wykorzystują wyroby akcyzowe:
• podlegające opodatkowaniu akcyzą,
• opodatkowane stawką 0% oraz
• zwolnione od akcyzy.

Podmioty akcyzowe zarejestrowane w dotychczasowych wykazach będą musiały złożyć ponowne zgłoszenie rejestracyjne w CRPA za pomocą systemu PUESC do 30 czerwca 2021 r. Przepisy nowelizacji zobowiązały do zarejestrowania w CRPA także podmioty, które do tej pory nie były rejestrowane w wykazach. Od teraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, które wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), czyli m.in. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straż Graniczna, Policja będą obowiązane do zarejestrowania w CRPA. Ponadto wymóg dotyczyć będzie również podmiotów zamierzających prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

Nowelizacja przewiduje także inne zmiany m.in. takie jak usprawnienie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu e-DD z wykorzystaniem systemu EMCS PL2, uproszczenie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych, umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych transportem kolejowym poza terytorium państwa z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *