Przekształcanie sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF jako inna usługa biegłego rewidenta

Wybory te dokonywane są najczęściej w kontekście strategii współpracy spółki z klientami i inwestorami zagranicznymi.
To, czy sprawnie i bezbłędnie uda się wprowadzić MSSF w danej jednostce, na pewno w znacznej mierze zależy od przygotowania i wiedzy z zakresu MSSF posiadanej przez służby finansowo-księgowe. W przypadku gdy jednostka nie zatrud¬nia osoby z biegłą znajomością MSSF, lepiej żeby nie podejmowała samodzielnie trudu ich wprowadzenia. W sytuacji takiej, racjonalnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług biegłego rewidenta, którego pomoc w tym zakresie czasami bywa niezbędna. Wiedza biegłego rewidenta pomocna jest na każdym z etapów wprowadzania MSSF, takich jak identyfikacja i wycena różnic pomiędzy stosowanymi w jednostce zasadami rachunkowości a przepisami MSSF, opracowywaniu wzoru sprawozdania, czy też wprowadzaniu niezbędnych korekt.  Pracochłonność samodzielnego wprowadzenia MSSF jest nie¬porównywalnie większa niż skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego doradcy w postaci biegłego rewidenta. Firmy audytorskie organizują także szkolenia dla perso¬nelu dostosowane do potrzeb danej jednostki, gdyż jak wiadomo, MSSF zawierają ogrom informacji i początkującym trudno się w nich odnaleźć. Na szkolenie wybie¬ra się wtedy te zagadnienia, które występują w danej jednostce.
Warto pamiętać, że zakres usług biegłego rewidenta nie ogranicza się jedynie do badania sprawozdania finansowego. Może on także świadczyć usługi doradcze dotyczące  wprowadzenia MSSF. Lepiej nie czekać do momentu badania pierwszego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, bo może okazać się, że korygowanie jest znacznie bardziej pracochłonne niż tego wymagało poprawne wprowadzenie MSSF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *