Czy koszty egzekucji administracyjnej zawsze obciążają zobowiązanego?

Co do zasady koszty te ponosi zobowiązany, zatem obciążają one zobowiązanego. Jednakże w pewnym wypadkach ponosi je inny podmiot. Mianowice, w przypadku, gdy wszczęcie lub też prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny było niezgodne z prawem, wówczas koszty te ponoszone są przez organ egzekucyjny lub też przez wierzyciela. Oczywiście obciążenie danego podmiotu uzależnione jest od tego, który z nich dopuścił się danego naruszenia prawa.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *