Darowizna materiałów budowlanych dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Minister Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie zezwala na zastosowanie 0 proc stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r na rzecz poszkodowanych w nawałnicach.

Zerową stawkę podatku można zastosować, gdy obdarowanym jest:

  • Osoba fizyczna,
  • Podmiot prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania, uczniów i studentów

– posiadający prawo dysponowania nieruchomością, w której w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, powstała szkoda i która jest położona na terenie gmin objętych pomocą.

Warunkiem zastosowania 0 stawki podatku jest:

1) zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy darczyńcą a obdarowanym,

2) posiadania przez podatnika dokonującego darowizny, dokumentu poświadczającego powstanie szkody u obdarowanego.

W przypadku osób fizycznych dokumentem takim jest potwierdzona za zgodność z oryginałem część wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej. Dla pozostałych podmiotów – zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu szkody w nieruchomości, w której podmiot prowadzi ww. działalność.

Rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *