Efektywne wykorzystanie kredytu technologicznego

Nowe regulacje pozwolą przedsiębiorcom bardziej efektywnie korzystać z tzw. kredytu technologicznego. Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca kredyt zaciągnięty przez przedsiębiorcę bankowi kredytującemu w formie tzw. premii technologicznej. – Dzięki wprowadzonym przez MG zmianom przedsiębiorca otrzyma premię technologiczną jednorazowo, a nie jak do tej pory w ratach uzależnionych od wielkości sprzedaży towarów lub usług – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

Ustawa wprowadza możliwość obliczania wielkości premii technologicznej na podstawie wszystkich wydatków, jakie poniósł przedsiębiorca na realizację inwestycji, nie zaś wyłącznie na podstawie wydatków sfinansowanych z kredytu. – Dzięki temu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie inwestycji technologicznej nawet do 70 proc. jej realnej wartości, a nie jak dotychczas do 70 proc. wartości kredytu – podkreślił szef PSL.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.

Tekst ustawy (kliknij tu aby zobaczyć).

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *