Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie energii elektrycznej

W przypadku dostaw energii elektrycznej, zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż z upływem terminu płatności. Tym samym wystawienie faktury pro forma – nie będącej dokumentem księgowym, która nie może być traktowana jak faktura VAT – nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zatem rozliczenie dostaw energii elektrycznej, które ma charakter czysto informacyjny a nie jest fakturą nie powoduje powstania przedmiotowego obowiązku.

Źródło:

  • Ustawa z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *