Finalne konsultacje projektu ustawy o PPK

Finalne konsultacje projektu ustawy o PPK

Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Nowy projekt uwzględnił szereg zastrzeżeń i wątpliwości zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych, do najważniejszych zastosowanych zmian należy zgodnie z komunikatem MF:

  • wprowadzenie zapisu jednoznacznie podkreślającego prywatność środków zgromadzonych przez uczestnika oraz pracodawcę (w ustawie podkreślono również, że środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia),
  • osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2%, z tym że nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia przy zachowaniu poziomu 1,5% wpłat pracodawcy oraz dopłat 240 zł ze strony państwa. Dotyczy to osób, których dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają 2 100 zł brutto. To ukłon w stronę najmniej zarabiających, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała ich z systemu PPK. Był to jeden z kluczowych postulatów podnoszonych przez stronę związkową,
  • obowiązek ponownego potwierdzenia przez pracownika rezygnacji z uczestnictwa w PPK został wydłużony z 2 do 4 lat,
  • dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK przewidziane zostały jedynie sankcje finansowe,
  • do instytucji, które mogą oferować PPK zostały dopuszczone obok Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych także Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń,
  • minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK został podniesiony do 25 mln zł, wcześniej wynosił 10 mln zł. Po wprowadzeniu tej zmiany PPK będą mogły oferować tylko instytucje z odpowiednim zapleczem finansowym i wiarygodnością,
  • doprecyzowana została polityka inwestycyjna instytucji, które mogą oferować PPK, tak aby kryteria otrzymania przez nie premii za wyniki inwestycyjne w wysokości 0,1% były jaśniej określone i bardziej wymagające do osiągnięcia,
  • opłata dla instytucji finansowych za przystąpienie do portalu PPK i możliwość oferowania PPK została ograniczona do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł), a roczna oplata na rzecz PFR za ewidencje na maksymalnie 20 gr. za uczestnika (z 1 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *