Brak prawa do odliczenia VAT od zakupionych dla pracowników okularów

Część pracowników Podatnika pracuje przy monitorach ekranowych. Pracę tą powinni wykonywać w szkłach korekcyjnych, co zostało potwierdzone poprzez przeprowadzane badania wstępne i okresowe. Podatnik zwraca pracownikom koszty zakupu okularów.
W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości czy ma prawo do odliczenia podatku z wystawionej na niego faktury VAT, potwierdzającej zakup okularów dla pracownika.
Zdaniem Podatnika zakup jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w czasie pracy w związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych okularów.
Minister Finansów nie zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że zakupu okularów dokonuje pracownik i to pracownik, a nie pracodawca, posiada prawo do rozporządzania okularami jako właściciel w związku z czym Podatnik jako pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych okularów.
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem przez pracowników okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez tych pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Spółkę, dokumentujących zakup przez pracowników przedmiotowych okularów. (…)”.
Podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnięcie jest kolejną interpretacją utwierdzającą negatywne stanowisko organów podatkowych w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych dla pracownika okularów korekcyjnych.
Należy wskazać, iż dominująca na przestrzeni ostatnich lata linia interpretacyjna uzależniała prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych dla pracownika okularów korekcyjnych od podmiotu, na który została wystawiona faktura VAT dokumentująca ww. transakcję, tj:

a) Faktura VAT wystawiona na pracownika – brak prawa do odliczenia podatku VAT przez pracodawcę.
b) Faktura VAT wystawiona na pracodawcę – prawo do odliczenia podatku VAT.

Powyższe potwierdził m.in Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2012 r., sygn.: IPTPP1/443-3/12-4/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn.: ILPP2/443-1016/12-3/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2013 r., sygn.: IPPP3/443-1167/12-4/IG.

Zmiana podejścia organów do przedmiotowego zagadnienia, czego przykładem jest niniejsza interpretacja, wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 5036, w której Minister Finansów podkreślił, że co do zasady zakupu okularów korekcyjnych dokonuje pracownik i to pracownik, a nie pracodawca, posiada prawo do rozporządzania okularami jako właściciel. W sytuacji gdy prawo do rozporządzania towarem (okularami) jako właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r., sygn.: IPPP3/443-1068/13-4/MKw oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2014 r., sygn.: IBPP2/443-810/14/AB.
W mojej ocenie, w przypadku, gdy faktura dokumentująca zakup okularów została wystawiona na pracodawcę, ma on prawo do odliczenia podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, iż zakup okularów przekazywanych w ramach stosunku służbowego pracownikom jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.
Mając jednak na uwadze obecną niekorzystna linię interpretacyjną organów podatkowych, odliczenie VAT z faktur dokumentujących zakup okularów korekcyjnych dla pracowników powinno zostać poprzedzone wystąpieniem z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *